Er jeg menneske for deg?

Jugendstilsenteret & KUBE i Ålesund har inngått et samarbeid med Den kulturelle skolesekken om et workshop i forbindelse med museets hovedstilling på KUBE i 2021 «Er jeg menneske for deg?». Kunstnere:
Lena Nymark
Eldrid Schrøder Kvalvik
Hilde Frantzen

467A251E-09A0-40E7-B16D-D088D3B51798

633B6864-343B-466D-93CF-26FAF8922DC2

Dette står om prosjektet på Den Kulturelle Skolesekken:
Utstillingen tematiserer en av vår tids store utfordringer: menneskesyn og menneskeverd.

Vi stiller spørsmålet «hva vil det si å være et menneske?»

Opplegget er tverrfaglig, vil bli tilbudt 9.klassetrinnet og er spesielt tilpasset deres fagplaner.

Formidlingsopplegget ønsker å stimulere elevene til refleksjon rundt vår tendens til kategorisering og verdirangering av andre mennesker, og se dette i lys av begrepet «menneske». En tendens som skaper skillelinjer i form av innenforskap og utenforskap.

Vi bruker utstillingen som utgangspunkt i DKS-opplegget, med spesielt fokus på enkelte verk. Målet er å få elevene til å resonere og grunne over utstillingens tematikk med læring gjennom spesialtilpasset omvisning, utendørs lek og eksperimenterende og frittenkende workshop.