Bli med inn i eventyret – Hans og Grete

«Bli med inn i eventyret» består av musiker Lena Nymark, skuespiller Preben Rongve og regissør Eldrid Schrøder Kvalvik. Sammen har de utviklet et konsept basert på eventyret om Hans og Grete hvor publikum er deltagende aktører. Konseptet utvikler ferdigheter i lek, samspill, fantasi og innlevelse.

B9941848

B9941782