Utstillinger – lydkunst

2023:
Kunstmuséet kube:
Bent Erik Myrvoll og Karin Augusta Nogva | The Floating World
Bidro med komposisjon til videokunst – Fuglevoktaren.

2023:
Jugenstilsenteret og Kube i Ålesund.
Lyden av leire, med keramiker Brit Dyrnes.
Danser Rannei Grenne.
Lydinstallasjon av Lena Nymark.

2023:
Kunstverket galleri Oslo.
Fuglevokteren med Karin Augusta Nogva.
Lydinstallasjon av Lena Nymark.

2022:
Mottaket, Ålesund.
Arnfinn Mork Stordal og Cecilie Hole.

2021:
Jugenstilsenteret og Kube
Er jeg menneske for deg.
Eldrid Schrøder Kvalvik, Hilde Frantzen og Lena Nymark.

2021:
Amfi Ulsteinvik.
Arnfinn Mork-Stordal.
Musikk Lena Nymark.

2021:
North West, Ålesund.
Festivalkunstner Bent Erik Myrvoll.
Lydinstallasjon Lena Nymark.

2020:
Jugenstilsenteret og Kube.
Et samarbeid mellom Høstscena, Jugenstilsentret, Kunstskolen, Fagerlia Videregående skole og Aggregat kunstnerfellesskap.
Regi: Eldrid og Lars Schrøder Kvalvik.

2020:
Tou Trykk.
Fuglerommet, Karin Augusta Nogva.
Lydinstallasjon av Lena Nymark

2020:
Mottaket i Ålesund.
Fugl og fisk.
Karin Augusta Nogva og Lena Nymark

2019:
Go with the Flø, Hugo Oppdal.
Utstilling med Brian Eno, musikk Lena Nymark.

2019:
Ingebrigt David huset.
Utstilling i samarbeid med Simon Wågsholm og Judit Beck

2019: Mottaket, Ålesund.
Surf and Turf.
Lena Nymark og Simon Wågsholm