Kortfilmer

2021:
Bent Erik Myrvoll
Musikk: Lena Nymark
Video: Bård Røssevold

2021:
Harlekins farfar
Kunstner og forfatter: Karin Augusta Nogva.
Musikk og lydkulisser: Lena Nymark.
Animasjon: Fuglefjellet

Harlekins Farfar – Søve skumring

 

Harlekins Farfar – Geirfuglen

 

Harlekins Farfar – Svingstanga

 

BREV VOL 1 “Fuglevokteren med bud til Hans Majestet Kongen” 29.06.2020
Karin Augusta Nogva.
Musikk Lena Nymark.
Film Mateo Christensen.

BREV VOL 2  “Fuglevokteren ber Hans Majestet Kongen benåde Sanglerka” 24.03.2021
Karin Augusta Nogva.
Musikk Lena Nymark.
Film Mateo Christensen.

BREV VOL 3 “Fuglevokteren ber om ein naturvernminister” 6.9.2021
Karin Augusta Nogva.
Musikk Lena Nymark.
Film Mateo Christensen.

2020: Trash Music.
Lena Nymark

2020: Hvalhaien. (Et utdrag).
Videokunstverk animert av Kristin Günter og Krystallplaneten.
Musikk av Lena Nymark.

2019: June Mong/Laga Noreg