Pling Plong festival

Jeg har glede av å fortelle at jeg har fått støtte av kulturrådet til å arrangere Pling Plong festival i Ålesund oktober 2024.

Mer informasjon kommer etterhvert.