Logoped

Om Lena Nymark:
Lena Nymark ble utdannet logoped 2021. Hun er opprinnelig utdannet musikkpedagog fra Norges musikkhøgskole i 2006, og har siden da arbeidet som musiker, komponist og sangpedagog. Hun arbeider for tiden på Aggregat kunstnerfellesskap som holder til på Torghallen i Ålesund.

Hva er en logoped?
En logoped hjelper mennesker med ulike typer kommunikasjonsvansker. Dette kan blant annet være afasi, stamming, språk- og talevansker, svelgevansker og stemmevansker. En logoped vil kunne bidra med kartlegging av kommunikasjonsvansken, lage en plan for oppfølging, og komme med tilpassede øvelser eller råd for den som søker hjelp. Jeg, Lena Nymark, tar imot alle henvendelser som inngår innenfor logopedi. Mitt spesialfelt er innenfor feltet stemmevansker, siden jeg har mye erfaring med stemme og stemmebruk.

Stemmevansker:
Dersom stemmen endrer seg og du får ubehag eller vondt i strupen, kan du ha fått en stemmevanske. Stemmevansker gjør at det blir vanskeligere å snakke enn normalt. Man skiller mellom funksjonelle, psykogene, organiske eller nevrologiske stemmevansker. For utdypende informasjon om dette, kan du lese på statpeds nettsider om stemmevansker:

https://www.statped.no/stemmevansker/

Hvordan behandle stemmevansker?
På timene vil logopeden først kartlegge ved hjelp av blant annet samtaler og opptak av stemmen. Ulike stemmevansker kan ha ulike årsaker. Logopeden vil prøve å finne ut hvilke tiltak som passer for hver enkelt tilfelle. Det kan være direkte tiltak, som stemmeøvelser, bevisstgjøring av pust og kroppsholdning. Eller indirekte tiltak som å tilrettelegge for god stemmebruk. Dersom logopeden ser at logopedisk tilnærming alene ikke løser utfordringene, kan stemmeforsterker vurderes. Det kan også være aktuelt å samarbeide med andre yrkesgrupper, som for eksempel psykolog, fysioterapeut, eller psykomotorisk fysioterapeut.

For spørsmål eller timebestilling, ta kontakt med Lena Nymark på epost eller telefon.
Epost: lena.nymark@gmail.com
Telefon: 99297221

Priser:
Lena Nymark følger HELFO sine takster for logopedtjenester.
Dersom HELFO ikke dekker dine utgifter til logoped, betaler du time for time.
Timer som ikke avbestilles innen 24 timer før avtale vil bli fakturert.
Takstene for logopedtjenester endres 1.juli hvert år.
Gjeldende takst etter 01.07.2021:

§ 5-10 – Honorartakster for undersøkelse/behandling logoped/audiopedagog

https://lovdata.no/nav/rundskriv/v1-05-10?q=honorartakster%20logoped

HELFO kan dekke dine utgifter til logoped dersom det offentlige ikke har et tilbud om logoped, og du har en diagnose som er innenfor de kravene som HELFO stiller. Dersom kommunen ikke kan tilby den hjelpen du har krav på, kan det søkes om støtte fra HELFO for å få full støtte til logopedbehandling. For å få stønad fra HELFO må en få en henvisning fra lege/legespesialist. Stønaden fra HELFO gis etter fastsatte satser. Du kan ta med henvisning fra spesialist / lege i papirformat. Du kan lese mer om dette her på www.helsenorge.no (behandling hos logoped eller audiopedagog).

https://www.helsenorge.no/behandlere/behandling-hos-logoped-eller-audiopedagog#kven-kan-f%C3%A5-st%C3%B8nad-til-logoped-og-audiopedagogtenester-fr%C3%A5-helfo