Logoped

Lena Nymark arbeider som privatpraktiserende logoped. En logoped hjelper mennesker med ulike typer kommunikasjonsvansker. Dette kan blant annet være afasi, stamming, språk- og talevansker, svelgevansker og stemmevansker.

For spørsmål eller timebestilling, ta kontakt med Lena Nymark på epost eller telefon.
Epost: lena.nymark@gmail.com
Telefon: 99297221

Priser:
Lena Nymark følger HELFO sine takster for logopedtjenester. Dersom HELFO eller kommunen ikke dekker dine utgifter til logoped, betaler du selv for hver time.